Het resultaat van een behandeling

In de meeste gevallen zal het mogelijk zijn om met een wortelkanaalbehandeling te bereiken, dat de patiënt van zijn klachten af is.
We spreken echter pas van een succes als ook na enige tijd, bij voorbeeld een jaar, op een röntgenfoto blijkt, dat er geen restanten van een ontsteking rond de punt van de wortel zichtbaar zijn.

 

De linkerfoto werd gemaakt als eindfoto van een kanaalbehandeling in een kies linksonder. Die foto wordt altijd gemakt om te controleren of de kanalen goed zijn gevuld. Aan de voorste wortel is nog een duidelijke zwarting te zien.

De rechter foto is een jaar later gemaakt. De patiënte had geen klachten meer gehad en op de foto is duidelijk de genezing van de ontsteking rond de wortelpunt zichtbaar.