Composiet

Composietvulling in de tanden

Wanneer er een vulling in een voortand gemaakt moet worden zal de tandarts altijd kiezen voor een tandkleurig vulmateriaal. Het meest toegepaste materiaal is het z.g. composiet, een kunststofvulling, waarin gemalen glas- of kwartsdeeltjes zijn verwerkt.

Composiet wordt altijd verwerkt in combinatie met de “etstechniek”, waarbij het glazuur eerst voorbewerkt wordt met fosforzuur houdende gel.
Deze techniek heeft als voordeel, dat de composietvulling een betere hechting krijgt aan het glazuur, daardoor beter aansluit en bijna onzichtbaar wordt.

Bij deze patiënt werden twee gaatjes gevonden. Één aan de rechterzijde van de tweede snijtand en één aan de linkerzijde van de eerste snijtand.
De gaatjes zijn gereinigd en de randen werden enigszins afgeschuind.Voor het vullen wordt de preparatiegeëtst met fosforzuur houdende gel en wordt een verbindingsmiddel aangebracht.
Het vulmateriaal is aangebracht en uitgehard met behulp van blauw licht.Na het uitharden worden de vullingen afgewerkt en gepolijst.

Composietvulling in kiezen

Voor een vulling in een kies kan de tandarts behalve voor amalgaam ook kiezen voor een composietvulling.
Meestal wordt hiervoor in verband met de slijtvastheid een sterkere composietsoort gekozen.

Bij deze patiënt was van de eerste kies linksboven het buitenste deel afgebroken.Vanwege de zichtbaarheid van die plaats werd ervoorgekozen om de gehele vulling te vervangen door een composietvulling.
Eerst wordt al het amalgaam en eventueel aangetast dentineverwijderd.

Vervolgens worden de randen van depreparatie enigszins afgeschuind (foto).

De preparatie is klaar om gevuld te worden.

Alvorens de vulling aan te brengen wordt een beschermende onderlaag aangebracht.

De nieuwe composietvulling is afgewerkt en op hoogglans gepolijst.

Tenslotte wordt de patiënt gevraagd de kiezen op elkaar te zetten om te controleren of de vulling niet te hoog is.