Ongevallen en ongelukjes

Uitgeslagen tand

Bij een uitgeslagen tand uit het blijvend gebit is het belangrijk, dat de tand weer zo snel mogelijk op zijn plaats staat. Wanneer dit binnen een uur gebeurt, zijn de vooruitzichten het gunstigst.
Een tand kan weer vastgroeien, maar mag tijdens het vervoer naar de tandarts niet uitdrogen. Plaats hem of terug in de kaak of, als dat niet lukt, bewaar de tand in speeksel (onder de tong) of in melk.
De tandarts zal de tand op de juiste plaats terugzetten en fixeren door de tand met behulp van een splalk te verbinden met de buurelementen.

Een losstaande tand

Het kan natuurlijk ook zijn dat een tand is verplaatst of los staat.
Ook dan zal de tand worden gespalkt.

Schade aan het glazuur

Ook wanneer er een stuk van de tand is afgebroken is het goed om snel naar de tandarts te gaan. Het afgebroken stuk kan worden teruggeplaatst of worden vervangen door een composiet-vulmateriaal.

De risico’s

Bij een uitgeslagen tand is de vaatzenuwstreng, die de pulpa verbindt met het lichaam, verscheurd en sterft de pulpa af. Er zal dus altijd een wortelkanaalbehandeling gedaan moeten worden.
Het grootste probleem bij een uit- of losgeslagen tand is het niet weer vastgroeien van de tand in het kaakbot. In zo’n geval is de tand dus verloren.

Bij een breuk van de tand is het grootste risico het afsterven en onstoken raken van de pulpa. In de weken na het ongeval zal de tandarts de vitaliteit (levendheid) van de pulpa controleren met behulp van een koude test.
Indien de pulpa afsterft en niet tijdig wordt behandeld kan de tand blijvend grijs-blauw verkleuren.

Voorbeelden

Op de volgende pagina’s in dit hoofdstuk worden enkele behandelingen vervolgd.
Doordat de patiënten bij binnenkomst vaak wat overstuur zijn, is het niet altijd aardig om direct foto’s te maken. Van alle soorten ongevallen zijn dus nog niet direkt voorbeelden beschikbaar.