Flossen

Naast het poetsen van de tanden en kiezen is het noodzakelijk om ook regelmatig de ruimtes tussen de tanden en kiezen te reinigen.
Daartoe kunt U gebruik maken van één van de volgende hulpmiddelen:

  • Floss
  • Tandenstokers
  • Ragers

Bij jonge mensen is het gebruik van floss in het algemeen aan te raden.

Neem een stukje draad van ongeveer 40 cm en houdt hiervan ongeveer 3 cm strak tussen duim en wijsvinger van de ene hand naar duim en wijsvinger van de andere hand.
Breng de strak gespannen draad met een zagende beweging door hetcontactpunt tussen de tanden of kiezen. Door heen- en weergaande bewegingen wordt voorkomen, dat de draad met te grote kracht tussen de gebitselementendoorschiet en daardoor het tandvlees beschadigt.
Trek vervolgens de draad strak rondom één element en breng de draad met zagende bewegingen tot net onder het tandvlees.
Herhaal dit bij de ernaast liggende tand of kies.

Het tandvlees mag tijdens het flossen geen pijn doen.

Breng ook met zagende bewegingen de draad weer terug door het contactpunt, of laat aan één kant de draad los en trek de draad weg tussen de gebitselementen.

Op deze manier kunnen alle ruimtes tussen de tanden en kiezen gereinigd worden.