Een combinatie-werkstuk

In sommige situaties lukt het niet om door middel van een aantal bruggen een volledig herstel van het kauwvermogen te realiseren.
Een combinatiewerkstuk kan dan een oplossing zijn.

We bedoelen daarmee bij voorbeeld een combinatie van een brug met een gedeeltelijke prothese.

Bij de hierna beschreven behandeling werden bij een patiënt een brug en een frameconstructie gemaakt, onderling verbonden door een precisie verankering.

De beginsituatie

Deze 68-jarige mevrouw droeg al bijna 20 jaar een frameprothese in de bovenkaak met ankers om de beide hoektanden.
De hoektanden waren door tandvleesproblemen in de afgelopen jaren verloren gegaan en er bestond behoefte aan een voorziening, die stevigheid zou ontlenen aan de resterende voortanden.

De eerste fase

In eerste instantie werd een brug gemaakt waarbij de vier voortanden met elkaar werden verbonden.
Op de plaats van de hoektanden werden zwevende dummies vervaardigd met daarin een uitsparing voor een knopvormig anker.

Het frame

Ter plaatse van de twee hoektanden werd in het frame knopvormige precisie-verankeringen geplaatst (z.g. CéKa’s)

Het resultaat
Op deze foto’s ziet u dat het frame naadloos aansluit op de brugconstructie en  vanaf de buitenkant practisch niet zichtbaar is.

Voor het reinigen moet het frame uiteraard worden uitgenomen.

De ankers verslappen na enige tijd wel, maar kunnen eenvoudig bijgesteld of vervangen worden.

Het vervolgNadat deze patiënte het resultaat in de bovenkaak had gezien wilde ze graag in de onderkaak een soortgelijke constructie.

 

In de onderkaak werden twee bruggen vervaardigd.

Rechtsonder een 4-delige brug en linksonder een 3-delige brug, hier getoond op het werkmodel.
Rechts het bijbehorende frame

Het werkstuk in de onderkaak geplaatstIn beide bruggen zit wederom een uitsparing voor een precisie verankering.

Ook in de onderkaak een fraai resultaat.

Tot slot nog even een beeld van het allereerste begin en van de uiteindelijke situatie.