Inwendig bleken

Bij inwendig bleken wordt bedoeld het bleken of witter maken van een tand door deze van binnenuit te ontkleuren.
Meestal betreft het een tand, die als gevolg van een ongeval verkleurd is geraakt en door de patiënt als storend wordt ervaren.

Verkleuring als gevolg van obliteratie

Bij deze 24-jarige vrouw begon het kleurverschil tussen de twee middelste snijtanden steeds meer op te vallen.
Hoewel het moeilijk te zien is, bleek op een gemaakte röntgenfoto, dat de rechter voortand van binnenuit was dichtgegroeid.
Eigenlijk een verschijnsel, dat normaal in de loop van het leven altijd optreedt, maar als gevolg van een ongelukje op jonge leeftijd versneld is.

Dit verschijnsel wordt obliteratie genoemd.

De linkerfoto is de eerste foto waarop de diagnose werd gesteld. Let op het verschil in grijskleur in de wortel

De rechterfoto is gemaakt na de kanaalbehandeling.

Tijdens de kanaalbehandeling bleek, dat de inhoud van het kanaal volkomen droog was. De pulpa (wortelkanaalinhoud of “zenuw”) was door het ongeval op jonge leeftijd afgestorven zonder een ontsteking te veroorzaken.
Na de kanaalbehandeling werd een bleekmiddel ingesloten en werd een noodvulling aangebracht.
Het resultaat

Op de foto rechts ziet u het resultaat nadat het bleekmiddel één week in de tand heeft gezeten.

Omdat er geen kleurverschil tussen beide voortanden was waar te nemen, werd de noodvulling en het restant bleekmiddel verwijderd en werd een definitieve vulling van Composiet gemaakt.

Het bleekmiddel

Als bleekmiddel werd hier gebruik gemaakt van Natriumperboraat, vermengd met water.

Bij hardnekkige verkleuring kan ook worden gebruik gemaakt van Natriumperboraat vermengd met 37% fosforzuur.
Het risico hierbij is vooral bij kinderen, dat het bleken te snel gaat.