Toepassing impantologie

Enkeltandvervanging

Wanneer om welke reden dan ook een tand of een kies verloren is gegaan, kan op die plaats een implantaat worden geplaatst. Op het implantaat wordt dan een kroon bevestigd.
Groot voordeel is, dat geen naburige tanden of kiezen worden beslepen zoals bij het maken van een brug.

Kleine brugconstructie

Wanneer meerder tanden en/of kiezen ontbreken kan ervoor worden gekozen om een uitneembare voorziening te maken. Met implantaten kan een vaste constructie worden gemaakt, wat natuurlijk veel comfortabeler is.

Ondersteuning voor een volledige onderprothese

Bij een loszitttende onderprothese kan een staaf, bevestigd op twee implantaten, zorgen voor extra stabiliteit.In de prothese zit een klemmetje, dat vastklikt op de staaf.

Volledige brugconstructie

Indien een uitneembare volledige prothese niet wordt gewenst of verdragen, kunnen in een tandeloze kaak meerdere implantaten worden geplaatst.
Op die implantaten kan een volledige brug worden bevestigd.