Klikgebit

Bij deze 68-jarige vrouw bestond een sterke behoefte aan wat meer houvast voor de onderprothese.  De kaakchirurg was gevraagd ter plaatse van de hoektanden twee implantaten te plaatsen.

Dit is de situatie 3 maanden na implantatie.
De implantaten zijn goed vastgegroeid en er kan begonnen worden met het vervaardigen van een verankering voor de prothese.Allereerst worden er opzetstukjes (abutments) vastgeschroefd in de implantaten.
Hieroverheen wordt een afdruk gemaakt, zodat het in het laboratorium een model aanwezig, waarop de verdere strukturen kunnen worden vervaardigd.Op de opzetstukjes is in het laboratorium een steg gemaakt. Een steg is een staafvormige verbinding tussen de twee opzetstukjes.
Op doorsnede is de steg peervormig met de bolste zijde boven.
Dit is om een lichte draaiing van de prothese mogelijk te maken.In de prothese is een klemmetje (matrix) vervaardigd. Dit klemmetje past precies over de steg en zorgt dat de prothese vastklikt en op zijn plaats blijft zitten.
Op deze wijze is nog wel een lichte draaiing van de prothese mogelijk.Ook in de bovenkaak is een nieuwe prothese vervaardigd.
De nieuwe prothese wordt door patiënten als zeer comfortabel ervaren.
Doordat de prothese goed op zijn plaats blijft, heeft men meestal ook erg weinig last van drukplaatsen (blaartjes a.g.v. doordrukken van de prothese).Kosten

In het kort iets over de kosten voor de patiënt.
De behandeling als hierboven beschreven wordt, afgezien van een eigen bijdrage voor de prothese, volledig door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed.