Direct implantaat

Bij een direct-implantaat is het gedeelte waar de kroon op komt één geheel met het implantaat.De plaatsing gebeurt door een kleine ronde opening te maken in het tandvlees, waardoorheen het gaatje in het bot wordt geboord en  het implantaat wordt geplaatst.
Doordat het tandvlees niet wordt opgeklapt is de behandeling zeer patiëntvriendelijk.
Vervolgens wordt een noodkroon geplaatst.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een behandeling met een direct- implantaat.

De beginsituatie

Een tweede premolaar rechtsboven is verloren gegaan.
Na 6 maanden is het kaakbot voldoende hersteld om een direct-implantaat te plaatsen. 

Het direct-implantaat zit op zijn plaats.
Duidelijk is te zien, dat er het tandvlees niet aan de kant is gelegd.

Als u bedenkt dat er hier een implantaat is geplaatst met een diameter van 4,3 mm waarvan 13 mm in het bot zit, is er toch een zeer geringe bloeding.

Hieronder de röntgen foto voor en na behandeling.

Na de gebruikelijke genezing van 2 maanden is de definitieve kroon op het direct-implantaat geplaatst.