Porseleinen inlays

In de hierna beschreven behandeling werden de overgebleven openingen na een behandeling met een beugel gecamoufleerd door buiten de mond van porselein drie restauraties te maken. We noemen dit inlays (spreek uit inlees) ofwel ingelegde vullingen.

Voor de orthodontische behandeling waren bij deze 36-jarige vrouw de tweede premolaren in de bovenkaak verwijderd. Helaas bleven na de behandeling redelijke openingen ter hoogte van de mondhoek over, die door patiënte als storend werden ervaren.
In détail nogmaals de beginsituatie aan de rechterzijde. De amalgaamvullingen zijn verwijderd en er zijn onderlagen aangebracht. In het laboratorium werden van porselein twee inlays gemaakt.
Op dezelfde wijze werd aan de linkerzijde één inlay gemaakt, omdat de eerste premolaar gaaf was en de opening ook iets kleiner was.
Deze foto’s werden direct na het plaatsen gemaakt. Goed is te zien, dat de storende openingen bij de mondhoeken veel minder duidelijk zijn.