Contact

Vragen en second opinion

Helaas is het voor de samenstellers van deze site niet mogelijk om alle vragen, die via e-mail worden ingezonden goed te beantwoorden. Het is ook nooit de bedoeling geweest als een vraagbaak te fungeren. Toch bestaat er kennelijk een behoefte om vragen te stellen en om een second opinion te vragen.

Uw vragen

Eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat uw eigen tandarts of, zo u niet regelmatig naar de tandarts gaat, een plaatselijke tandarts antwoord moet kunnen geven op vragen over:

  • Wie neemt er nog nieuwe patiënten aan?

  • Welke tandarts heeft zich toegelegd op esthetische tandheelkunde?

  • Welke tandarts behandelt veel angstige patiënten?

  • Waar moet ik met mijn kinderen naartoe?

Wellicht is het niet nodig (of mogelijk) een afspraak te maken, maar dan is de informatie vast wel telefonisch te verkrijgen.

Second opinion

Andere vragen, die bij ons binnenkomen, gaan meestal over een second opinion.

  • Wat vindt u van een bepaald behandelvoorstel?

  • Waarom moet ik naar een mondhygiëniste?

  • Mijn tandarts begrijpt mij niet.

  • Worden implantaten wel vergoed?

Voor dit soort vragen kunt u zich toch het beste wenden of tot de adviserend tandarts van uw verzekeringsmaatschappij of tot een TIP-tandarts.

Een TIP-tandarts werkt in een Tandheelkundig Informatie Punt.
U kunt bellen met de TIP op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur naar het telefoonnummer 0900 – 202 50 12. Het TIP is een initiatief van de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde, de Consumentenbond en een aantal zorgverzekeraars.

Heeft u daarop commentaar of wilt u een suggestie doen stuur dan uw e-mail naar info@tandinfo.nl Het is niet de bedoeling om vragen te beantwoorden aangaande uw tandartsnota!!